Ultima ora:
DESPRE NOI

 

West TV

 

 

Licenta audiovizuala
 
 
1. Adresa site-ului postului de televiziune WEST TV Regional este: www.westtv.ro
 
2. West TV Regional are statut de centru de cost in cadrul SC Astra Vagoane Călători SA, societate privata pe actiuni cu actionariat 100% romanesc. Sediul social al SC Astra Vagoane Călători SA Arad este în Arad, str. Petru Rareş nr. 1-3, iar sediul televiziunii WEST TV Regional este în Arad, Calea Victoriei nr. 33-35.
 
3. Reprezentantul legal al SC ASTRA Vagoane Calatori SA este dl. Gheorghe Florin  Sîrbu în calitate de Director General / Preşedinte CA.
 
4. Structura actionariatului care detine o cota mai mare de 20% din capitalul social al SC ASTRA Vagoane Calatori SA este: SC Tristar SRL ( 51% ) si dl. Blidar Valer ( 44,91% ).
 
5. Persoanele responsabile de conducerea SC ASTRA Vagoane Calatori SA sunt: dl. Gheorghe Florin Sîrbu în calitate de Director General / Preşedinte CA si d-na Mihaela Cristina Iuga in calitate de Director Economic / membru CA.
 
 
6. Persoanele care îşi asumă, în principal, activitatea editorială sunt:
          - Director General Centrul Media: dl. Andrei Ando
          - Director General Adjunct West TV: dl. Vasile Blidar
          - Producător general: dl. Bogdan Costea

 

7. Adresa West TV Regional este: Arad, Calea Victoriei 33-35, tel. 0257.211.421,fax. 0257.211.404, e- mail: office@westtv.ro, site: www.westtv.ro

 

8. Persoana juridică în cauză nu editează alte publicaţii şi nu oferă alte programe.

 

 

 

West Tv regional este  televiziunea care are drept target publicul telespectator din zona de vest a tarii, regasindu-se in pachetul operatorilor de cablu din judetele Arad, Timis, Caras Severin, Hunedoara si Bihor. Cu studiorile in Arad, West Tv reflecta prin programele difuzate, atat stiri, reportaje cat si talk-show-uri, aspecte ale vietii de zi cu zi.

 

Politica redactionala a West Tv Regional este una de informare, de educare si promovare a valorilor, a bunului simt, a respectului fata de noi insine,  de semeni si fata de natura. “Senzationalul” fabricat  nu face parte din optica companiei atunci cand se lucreaza la conceperea programelor tv. Apreciem ca televiziunea, ca formator de opinie cu impact deosebit asupra psihicului uman, este menita ca prin informatiile pe care le furnizeaza sa stimuleze munca, creativitatea, educatia, fara a pune accent pe evenimentele tragice, care in opinia altor posturi tv, asigura audienta.

 

Ultimele studii de piatape acest subiect indica insa o schimbare a interesului telespectatorilor in ceea ce priveste tipul programelor urmarite la televizor. Tot mai multi sunt cei care si-au exprimat, in cadrul sondajelor, dezinteresul fata de stiri, gen “cele de la ora 5”, solicitand insa informatii privind eventuale programe europene, demersuri legate de noi afaceri, voluntariat, proiecte de conservare a naturii sau de promovare a tinerilor.

 

Aceleasi studii releva faptul ca locuitorii judetelor din vestul tarii urmaresc in special posturile de televiziune locale si regionale, care le asigura informatii despre ceea ce se intampla in zona lor. Publicul telespectator este mai interesat de investitiile, realizarile si problemele din localitatilor lor decat de aceleasi subiecte politice  fara sfarsit dezbatute de unele posturi Tv sau de crimele, accidentele rutiere sau violurile care primeaza in programele altor televiziuni nationale.

 

In ceea ce priveste targetul de varsta al telespectatorilor, West Tv Regional este televiziunea care are in spate o echipa de profesionisti, de oameni cu experienta care reusesc sa asigure o linie dreapta, coerenta, echilibrata si obiectiva asupra subiectelor abordate. Prin programele asigurate de acesti profesionisti, West Tv Regional si-a castigat intr-un timp extrem de scurt, de cand se afla pe piata, sa castige telespectatori adulti, maturi, de peste 30 de ani.

 

In acelasi timp insa, West Tv Regional aloca un spatiu important pentru programele adresate copiilor si tinerilor, incercand in acest mod sa isi fidelizeze din timp, sa isi formeze adultul de maine.

 

Ca promotor al valorilor, al respectului fata de om si fata de ceea ce ne inconjoara, West Tv Regional a alocat spatii importante din grila de programe unor emisiuni de promovare a programelor de conservare a naturii.

 

 

 

CODUL DE CONDUITA ETICA A PERSONALULUI WEST TV REGIONAL

 

 

Prevederile prezentului sunt liber consimţite de jurnaliştii membri ai organizaţiilor profesionale, patronale şi sindicale, semnatare ale Statutului Jurnalistului, adoptat de către Convenţia Organizaţiilor de Media, la Sinaia, în perioada 9-11 iulie 2004. Aplicarea prevederilor Codului se va realiza prin grija organelor specializate ale fiecărei organizaţii semnatare a Statutului Jurnalistului.

 

          Interesul public

 

Noţiunea interes public va fi înţeleasă pornind de la următoarele premise:

  • Orice chestiune care afectează viaţa comunităţii, este de interes public. Aceasta nu se rezumă numai la aspectele politice, ci include orice altă împrejurare care prezintă interese pentru comunitate.
  • Interesul public nu priveşte doar ceea ce autorităţile consideră că este de interes public.
  • Modul în care funcţionează şi acţionează guvernul, autorităţile ori instituţiile publice, precum şi orice altă entitate care utilizează bani publici sau care afectează interesul comunităţii este de interes public major.
  • Toate acţiunile, omisiunile, gesturile şi cuvintele demnitarilor, politicienilor şi ale tuturor funcţionarilor publici legate de exercitarea funcţiei lor sunt de interes public major. Viaţa privată a acestora este de interes public, atunci când are relevanţă pentru exercitarea funcţiei.
  • Având în vedere contribuţia autorităţilor la gestionarea puterii şi a serviciilor publice, critica adusă acestora se bucură de un interes public major.
  • Atunci când nu există un interes public evident, libertatea de exprimare nu poate fi limitată decât de interesul protejării unui alt drept fundamental.
  • Orice informaţii privind încălcarea drepturilor omului – aşa cum sunt acestea definite în documentele internaţionale ratificate de România – sunt de interes public major.

   

          1. Rolul jurnalistului

 

1.1. Jurnalistul este dator să exercite dreptul inviolabil la libera exprimare, în virtutea dreptului publicului de a fi informat. Jurnalistul se bucură de o protecţie sporită în exercitarea acestui drept datorită rolului vital, de apărător al valorilor democratice, pe care presa îl îndeplineşte în societate.

1.2. Jurnalistul este dator să caute să respecte şi să comunice faptele – aşa cum acestea pot fi cunoscute prin verificări rezonabile – în virtutea dreptului publicului de a fi informat.

1.3. Jurnalistul este dator să exprime opinii pe o bază factuală. În relatarea faptelor şi a opiniilor, jurnalistul va acţiona cu bună credinţă.

1.4. Jurnalistul este dator să semnaleze neglijenţa, injustiţia şi abuzul de orice fel.

1.5. În demersul său de a informa publicul, jurnalistul este dator să reflecte societatea în ansamblul şi diversitatea ei, acordând acces în presă şi opiniilor minoritare şi individuale. Publicul are dreptul să cunoască nu numai informaţiile şi ideile primite favorabil sau cu indiferenţă ori considerate inofensive, dar şi pe acelea care ofensează, şochează sau deranjează. Acestea sunt cerinţe ale pluralismului, toleranţei şi spiritului deschis, fără de care nu există societate democratică.

1.6. Profesia de jurnalist implică drepturi şi obligaţii, libertăţi şi responsabilităţi.

 

          2. Conduita profesională

 

2.1. Respectarea drepturilor omului. În exercitarea rolului său de garant al democraţiei, presa are datoria primordială de a respecta drepturile omului. Astfel:

2.1.1. Jurnalistul este dator să respecte prezumţia de nevinovăţie.
2.1.2. Jurnalistul este dator să respecte viaţa privată a persoanei (inclusiv aspectele care ţin de familie, domiciliu şi corespondenţă). Amestecul în viaţa privată este permis atunci când interesul public de a afla informaţia prevalează. În acest context, este irelevant dacă o persoană publică a dorit sau nu să dobândească această calitate. O activitate nu este privată doar pentru motivul că nu este desfăşurată în public.
2.1.3. Jurnalistul este dator să ţină cont de interesul legitim al minorului. El va proteja identitatea minorilor implicaţi în infracţiuni, ca victime sau ca autori, cu excepţia situaţiei în care interesul public cere ca aceştia să fie identificaţi, sau la solicitarea expresă a părinţilor sau a reprezentanţilor lor legali, în vederea protejării interesului superior al minorului.
2.1.4. Identitatea victimelor accidentelor, calamităţilor, infracţiunilor, cu precădere cele ale agresiunilor sexuale, nu trebuie să fie dezvăluită, cu excepţia situaţiei în care există acordul acestora sau când un interes public major prevalează. De acelaşi regim beneficiază şi persoanele defavorizate (bolnavi, persoane cu dizabilităţi, refugiaţi etc.).
2.1.5. Jurnalistul este dator să nu discrimineze nici o persoană pe motive de rasă, etnie, religie, sex, vârstă, orientare sexuală ori dizabilităţi şi să nu instige la ură şi violenţă atunci când relatează fapte sau îşi exprimă opiniile.

2.2. Regulile redactării.

2.2.1. Informaţia trebuie delimitată clar de opinii. Jurnalistul va face demersuri rezonabile în acest sens.
2.2.2. Jurnalistul va verifica informaţiile în mod rezonabil înainte de a le publica, şi va exprima opinii pe o bază factuală. Informaţiile vădit neadevărate sau cele despre care jurnalistul are motive temeinice să creadă că sunt false, nu vor fi publicate.
2.2.3. În chestiunile despre care relatează, jurnalistul trebuie să facă eforturi pentru a prezenta punctele de vedere ale tuturor părţilor implicate.

2.2.4. Jurnalistul va respecta în redactare regulilecitării. În cazul citării parţiale a unei persoane, jurnalistul are obligaţia de a nu denatura mesajul acelei persoane.

2.3. Protecţia surselor

2.3.1. Jurnalistul are obligaţia de a păstra confidenţialitatea acelor surse care solicită să îşi păstreze anonimatul sau a acelor surse a căror dezvăluire le poate pune în pericol viaţa, integritatea fizică şi psihică sau locul de muncă.

2.4. Colectarea informaţiilor

2.4.1. Jurnalistul va obţine informaţii în mod deschis şi transparent. Folosirea tehnicilor speciale de investigaţie este justificată atunci când există un interes public şi când informaţiile nu pot fi obţinute prin alte mijloace. Se recomandă ca utilizarea tehnicilor speciale de investigaţie să fie menţionată explicit în momentul publicării informaţiilor.

2.5. Abuzul de statut

2.5.1. Folosirea statutului de jurnalist pentru a obţine beneficii personale sau în favoarea unor terţe părţi constituie o gravă încălcare a normelor etice şi este inacceptabilă.
2.5.2. Jurnalistul nu va accepta daruri în bani sau în natură sau orice alte avantaje care îi sunt oferite în considerarea statutului său profesional.
2.5.3. Jurnalistul va evita să se afle într-o situaţie de conflict de interese. Se recomandă separarea activităţilor editoriale ale jurnalistului de cele politice şi economice.

2.6. Independenţa

2.6.1. Jurnalistul îşi va exercita profesia conform propriei sale conştiinţe şi în acord cu principiile prevăzute de Statutul Jurnalistului şi de prezentul Cod.

2.7. Corecţia erorilor. Dreptul la replică

2.7.1. Jurnalistul va corecta cu promptitudine orice eroare care apare în materialele sale. Acolo unde consideră necesar, jurnalistul poate să publice şi scuze.

2.7.2. Dreptul la replică se acordă atunci când cererea este apreciată ca fiind îndreptăţită şi rezonabilă.

 

          3. Drepturile Jurnalistului

 

3.1. Jurnalistul este protejat de tratatele şi convenţiile internaţionale la care România este parte şi care garantează libertatea de exprimare şi liberul acces la informaţii, precum şi la toate sursele de informare.

3.2. Jurnalistul are dreptul de a se opune cenzurii de orice fel.
3.3. Protecţia secretului profesional şi a confidenţialităţii surselor este în egală măsură un drept, dar şi o obligaţie a jurnalistului.
3.4. Jurnalistul are dreptul de a refuza orice demers jurnalistic împotriva principiilor eticii jurnalistice sau a propriilor convingeri. Această libertate derivă din obligaţia jurnalistului de a informa publicul cu bună credinţă.
3.5. În virtutea bunei practici de separare a activităţilor economice de cele editoriale, jurnalistul are dreptul de a refuza să atragă contracte de publicitate sau sponsorizare pentru instituţia de presă la care lucrează.
3.6. Jurnalistul se bucură, conform legii, de protecţia drepturilor de autor.
3.7. Jurnalistul îşi afirmă dreptul de a fi apărat de către instituţia de presă unde îşi exercită profesia, precum şi de către asociaţia profesională ori sindicală care îi reprezintă interesele împotriva oricărei presiuni exercitate contra sa, de natură să determine o încălcare a conduitei profesionale prevăzute de Statutul Jurnalistului şi de prezentul Cod de conduita.

 

          4. Răspunderi şi sancţiuni

 

4.1. Comportamentul angajaţilor Centrului Media trebuie să fie conform deontologiei profesionale, legilor din România şi regulamentului de ordine interioară al instituţiei. Încălcarea acestor prevederi reprezintă abateri şi atrage aplicarea de măsuri disciplinare cu suportarea consecinţelor legale. Constituie abatere disciplinară orice faptă săvârşită cu vinovăţie, în legătură cu activitatea desfăşurată, constând dintr-o acţiune sau inacţiune, prin care s-au încălcat prevederile legale şi orice alte reglementări sau dispoziţii interne emise de conducerea Centrului Media. 

4.2. Sunt abateri disciplinare:

a) întârzierea sistematică sau neglijenţa repetată, în efectuarea la termen şi de calitate a lucrărilor;

b) absenţe nemotivate de la serviciu;

c) exercitarea în afara cadrului legal sau omisiunea de a îndeplini atribuţiile cerute ; 

d) nerespectarea secretului profesional şi respectiv al caracterului confidenţial al informaţiilor care nu pot fi făcute publice din diferite motive divulgarea acestora altor persoane decât celor îndreptăţite potrivit legii sau folosirea acestora într-o manieră contrară legii; 

e) manifestările care aduc atingere prestigiului şi autorităţii instituţiei sau onoarei;

f) intervenţiile pentru soluţionarea unor probleme în afara cadrului legal; 

g) refuzul nejustificat de a îndeplini sarcinile şi atribuţiile de serviciu; 

h) superficialitate în rezolvarea lucrărilor repartizate; 

i) încălcarea ordinii şi disciplinii la locul de muncă;

j) încălcarea principiilor ce stau la baza exercitării atribuţiilor profesiei de jurnalist; 

k) exprimarea unor convingeri politice, precum şi susţinerea subiectivă a unor activităţi sau manifestaţii publice cu caracter politic; 

l) încălcarea altor obligaţii ale profesiei stabilite prin prezentul Cod. 

4.3 Sancţiunile disciplinare care pot fi aplicate în cazul săvârşirii uneia dintre abaterile mai sus menţionate, în funcţie de gravitatea acesteia, sunt:

a) avertismentul scris;

b) suspendarea contractului individual de muncă pentru o perioadă ce nu poate depăşi 10 zile;

c) retrogradarea din funcţie, cu acordarea indemnizaţiei corespunzătoare funcţiei în care s-a dispus retrogradarea, pentru o durata ce nu poate depăşi 60 zile;

d) reducerea cu 5- 10 % a indemnizaţiei lunare, pe o perioada de 1- 3 luni;

e) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.

4.4. Pentru aceeaşi abatere disciplinară se poate aplica numai o singură sancţiune.

Sancţiunea disciplinară se aplică în raport cu gravitatea abaterii disciplinare săvârşită de angajat, avându-se în vedere următoarele:

a) împrejurările în care a fost săvârşită fapta;

b) gradul de vinovăţie a persoanei în cauză;

c) consecinţele abaterii disciplinare;

d) comportamentul general avut pâna la acea dată  

e) sancţiuni disciplinare suferite anterior de persoana în cauză.

4.5. Sancţiunile disciplinare prevăzute mai sus se aplică de directorul general al Centrului sau adjunctul acestuia.

- Producătorul general al Centrului Media 

- Directorul sau responsabilul punctului de lucru

4.6. Sancţiunea disciplinară nu poate fi aplicată decât după efectuarea unei cercetări disciplinare prealabile.

În vederea desfăsurării cercetarii disciplinare prealabile, directorul general al Centrului Media dispune de constituirea unei comisii specială formată din 3-5 membri. Această comisie va convoca în scris persoana în cauză precizându-se obiectul, data, ora şi locul întrevederii.

Neprezentarea persoanei convocate în condiţiile prevăzute mai sus fără un motiv obiectiv dă dreptul comisiei să iniţieze cercetarea în absenţa făptuitorului.

În cursul cercetării disciplinare prealabile angajatul ared dreptul să fie asistat/reprezentat de un avocat, să formuleze şi să susţină toate apărările în favoarea sa şi să ofere comisiei speciale toate probele şi motivaţiile pe care le consideră necesare.

Sancţiunea disciplinară, în cazul abaterilor prezentate anterior în prezentul Cod se aplică de către directorul general sau adjunctul acestuia la propunerea comisiei speciale care a efectuat cercetarea disciplinară prealabilă.

Directorul General al Centrului Media dispune aplicarea sancţiunii disciplinare printr-un ordin emis în formă scrisă, în termen de 30 de zile calendaristice de la data prezentării concluziilor comisiei speciale, dar nu mai târziu de 6 luni de la data săvârşirii faptei.

Sub sancţiunea nulităţii absolute, ordinul va cuprinde în mod obligatoriu:

a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinară;

b) precizarea prevederilor legale sau ale regulamentelor interne, care au fost încălcate de angajat ;

c) motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de angajat în timpul cercetării disciplinare prealabile sau motivele pentru care nu a fost efectuată cercetarea;

d) temeiul de drept în baza căruia sancţiunea disciplinară se aplică;

e) termenul în care sancţiunea poate fi contestată;

f) instanţa competentă la care sancţiunea poate fi contestată.

Ordinul de sancţionare se comunică persoanei în cauză în cel mult 5 zile calendaristice de la data emiterii şi produce efecte de la data comunicării.

Comunicarea se realizează prin predarea acesteia către angajat, cu semnătură de primire, ori, în caz de refuz al primirii, prin scrisoare recomandată, la domiciliul sau reşedinţa comunicată de acesta.

Stiri          Video
METEO
ASTAZI
21 °C
Cer partial noros
LA NOAPTE
7 °C
Cer partial noros
Prognoza meteo detaliata
PROGRAMUL TV DE ASTAZI
Programul TV pentru toata saptamana
EMISIUNI
  • Hora mare
  • Cai putere
  • Stem
CELE MAI
citite
comentate
TELEVIZIUNI
BBC World News
BBC
CNN
© West TV 2010Despre noiContactTermeni si conditii
ANPC